Rekonštrukcia kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sa nachádza v Dube, pri poľnej ceste, ktorá vedie z Kamennej Poruby do Rajeckých Teplíc.
Socha tohto obľúbeného svätého bola daná do kaplnky v roku 1795.
V minulosti sa pri kaplnke konali pravidelné pobožnosti, dnes ju ľudia navštevujú skôr súkromne, aby sa tu pomodlili a oddýchli si.

Kaplnka sa nachádza v Dube, pri poľnej ceste, ktorá vedie z Kamennej Poruby do Rajeckých Teplíc.
Socha tohto obľúbeného svätého bola daná do kaplnky v roku 1795.
V minulosti sa pri kaplnke konali pravidelné pobožnosti, dnes ju ľudia navštevujú skôr súkromne, aby sa tu pomodlili a oddýchli si.

Prvá písomná zmienka o kaplnke sa nachádza vo farskej vizitácii farnosti Konská v roku 1798.
V dokumente sa píše:
Kaplnka je murovaná, je postavená mimo dediny na vŕšku smerom k Stránskemu.
V kaplnke je drevená maľovaná socha svätého Jána Nepomuckého.
Kaplnku v roku 1795 úplne reštauroval barón Ján Sobek
.
Rozpočet z VUC Žilina je len na strechu a výmenu kovového oplotenia a na novú kovovú bránu na kaplnke.
Všetky doterajšie práce na kaplnke sa robia svojpomocne, bezplatne. Financuje sa len stavebný materiál.
Výkopy, piesok, a potrebné mechanizmy bezplatne poskytol Michal Baránek.

Celkové odhadované náklady na celú rekonštrukciu kaplnky sv. Jána Nepomuckého sú podstatne vyššie ako je dotácia VUC z projektu.

Preto sa obraciame na občanov obce o pomoc na spolufinancovaní našej kaplnky.
Finančnú pomoc na rekonštrukciu kaplnky môžete odovzdať osobne:
Jozefovi Baránkovi (exkostolníkovi)
Štefanovi Kasmanovi (exstarostovi)
Martinovi Kaveckému (fotograf, hvezdár)

Všetci darcovia, ak budú súhlasiť, budú zaznamenaní a ich mená budú uložené do pripravovanej archívnej krabice, ktorá bude uložená v krove rekonštruovanej kaplnky.

Verím, že sa nazbierajú potrebné financie a kaplnka bude 16. mája 2020, na sviatok Jána Nepomuckého, posvätená pri sv. omši našim kňazom rodákom Pavlom Sandanusom.

Rok: 2019

Miesto: extravilán na rozhraní katastrov Konská, Kunerad a Kamenná Poruba