OZ Namsak - kontakty

Vznik a história organizácie Občianskeho združenie NAMSAK

Prvá zmienka o občianskom združení vznikla 1.5.2002 počas stretnutia bratov Kasmanovcom vzišiel návrh na založenie neziskovej organizácie.
Oficiálne zaregistrovanie prebehlo 15.7.2002 na MV SR.
Cieľom bolo vyhľadávať nevyužité plochy a pretvárať ich na oddychové, rekreačné priestory v obci Kamenná Poruba a meniť ich na športové ihriská pre deti a mládež, aby sa mali kde stretávať. Neskôr sme sa rozhodli pozývať všetkých priaznivcom turistiky a spoznávať krásy Slovenska. Takto si mohli všetci nájsť nových priateľov a pritom sa zabaviť.
Založili ho bratia Kasmanovci – Štefan, Pavol, Vincent a Tomáš s rodinami. Hlavným cieľom ich združenia je organizovanie a uskutočňovanie kultúrnych a športových aktivít pre deti a mládež. Staráme sa aj o rekreačnú zónu obce Dolina, ktorú chceme spolu s obcou upraviť tak, aby slúžila nielen našim spoluobčanom, ale aj návštevníkom obce. Vybudovalo sa tu viacero sedení a ohnísk, kde sa v letnom období stretávajú celé rodiny pri opekaní alebo varení gulášu. Ťažiskom činnosti OZ je turistika. Organizujeme turistické podujatia pre deti a mladých ľudí, ktorých cieľom je spoznávanie okolia obce. Pestrosť týchto podujatí mladých priťahuje. Zvyšuje sa záujem o pešiu turistiku i cykloturistiku, organizujú rôzne športové podujatia, ale napríklad aj kurz spoločenských tancov. V spolupráci so ZŠ úspešne realizovali projekt Voľný čas a ľudové tradície našich predkov. Snažíme sa deťom ponúknuť možnosť spoločne využívať voľný čas podľa vlastného záujmu v rôznych aktivitách. Ponúkame možnosť aby sa deti mohli realizovať v cykloturistike, horskej turistike, spoznávaní húb, sušení a viazaní kvetov, vo včelárstve, spracovaní prútia, kukuričného šúpolia a priadze.
Na začiatku našej cesty sme to nemali ľahké, ale mohli sa spoľahnúť na pomocnú ruku našich priateľov. Dá sa povedať, že činnosť združenia sa stále rozvíja. Zaujímame sa nielen o turistiku ako takú, ale pracujeme aj v oblasti kultúry a spoločenského života obce. Pestrosť a rozmanitosť podujatí tiež tomu prispievajú a majú tendenciu pritiahnuť do našich kruhov viac nových tvári. Sme radi, že OZ NAMSAK súvisle funguje od svojho založenia už pekných pár rokov pod vedením obetavého predsedu Pavla Kasmana, bez ktorého by možno združenie v súčasnosti nefungovalo.
Veľmi radi privítame v našich kruhoch aj nových členov. Zážitky sú neopakovateľné a tie krásy, ktoré uvidíme sú na nezaplatenie.