Kríž pod Bačíkovou skalou

Rok 2020 je pre turistický oddiel občianskeho združenia NAMSAK významný tým, že sa
uskutoční už 25. ročník Zimného výstupu na Kopanú, ktorý sa každoročne koná
30. decembra. Taktiež je to taký okrúhly rok.
Výstup na Kopanú sa koná po dvoch cestách, jedna skupina turistov ide z Kamennej Poruby
a druhá z obce Kunerad. Obidve skupiny sa stretávajú pod Bačíkovou skalou, odkiaľ už
kráčajú spoločne do cieľa.
Na mieste, kde sa križujú dve lesné cesty, jedna z Kamennej Poruby a druhá z Kuneradu,
plánuje občianske združenie umiestniť kríž. Zhotovenie kríža, montáž a úpravu okolia
umiestnenia kríža bude realizovať občianske združenie NAMSAK svojpomocne so svojimi
členmi.
Symbolický kríž umiestnený pod Bačíkovou skalou môže v budúcich rokoch tvoriť jednu
z dominánt pri lesných prechádzkach našimi krásnymi lesnými turistickými cestami.
Viacerí sa pýtali, že prečo kríž, veď dnes sa to už „nenosí“, no odpoveď je rozsiahlejšia:
Prečo teda stavať kríž, nestačila by len pamätná tabuľa?
Pretože:
- Kríž je znakom utrpenia, pochopenia, uzdravenia, ale tiež aj poďakovania.
- Poďakovanie hlavne za ochranu v tom zmysle, že nemáme poznatky o smrteľnom
úraze, alebo vážnej nehode pri ťažkej práci v týchto horách či už pri ťažbe dreva,
príprave sena, pasení dobytka či iných aktivitách v minulosti.
- Ďalšie poďakovanie, ktoré by tento kríž pripomínal, je poďakovanie naším rodičom,
starým a prastarým rodičom, ktorí vlastnili tieto hory, ale ktorí si podiely nadobudli za
ťažko zarobené peniaze často aj ďaleko od domova, svojej rodiny (terajšia generácia
vlastníkov podielov toto všetko väčšinou iba zdedila po svojich rodičoch).
- Poďakovanie za krásnu prírodu, plnú flóry a fauny.
Kríž bude zhotovený z lesklého antikoru, výška kríža bude 3,5 m a šírka 1,40 m.
Na prednej strane bude starobylý znak kríža s postavou ukrižovaného Krista. Tento odliatok
je z kríža starého viac ako 120 rokov.

Pod liatinovým krížom bude tabuľka s názvom KRÍŽ POD BAČÍKOVOU SKALOU. Pod
touto tabuľkou budú umiestnené 4 kovové klince, ktoré budú nasledovným symbolom:
- Prvý klinec – je oslavou flóry a fauny
- Druhý klinec – za našich predkov
- Tretí klinec – za všetkých, čo celý rok sem opakované budú chodiť, aby mali kde
zapáliť sviečku
- Štvrtý klinec – 25. ročník výstupu na Kopanú

Prvý klinec bude samostatný, ďalšie tri budú spojené – zvarené a budú symbolom pevného
puta minulosti a súčasnosti.
Vrch kríža bude ukončený tŕňovou kovanou korunou, ktorá bude kovaná z dvoch kusov
a prechádza z pravého ramena cez vrchné rameno až po ľavé rameno.
Otázka ďalej znie:
Prečo antikorový kríž?
Antikorový kríž preto, že v týchto nehostinných zlých poveternostných podmienkach je tento
materiál najviac prijateľný. Navyše lesklý antikor bude nosným prvkom, na ktorom budú
umiestnené viaceré kované prvky natrené na čierno a tiež aj tŕňová koruna bude v čiernej
farbe.
V súčasnosti sa už antikorový kríž vyrába a pomaly sa už kompletujú aj ostatné veci.
Do novembra by sme chceli upraviť priestranstvo pri Bačíkovej skale a zabetónovať
podstavec.
Pôvodná myšlienka a zámer bol umiestniť tento kríž priamo pod Bačíkovou skalou, ale
po konzultácii s vlastníkmi sme museli od tohto ustúpiť, pretože v najbližších dvoch rokoch
sa na tomto mieste bude intenzívne ťažiť drevo a z toho dôvodu by sa kríž mohol poškodiť.
Po dohode so štatutárom Urbariátu p. Jaroslavom Kaveckým sme rozhodli, že kríž osadíme
na pravej strane pred potokom Konštica, kde sa v najbližších rokoch nepredpokladá ťažba.
Posvätenie nového kríža sa predpokladá 30. decembra 2020, počas plánovaného 25. ročníka
zimného turistického výstupu na Kopanú

Rozpočet
Predpokladaný rozpočet na vybudovanie Kríža pod Bačíkovou skalou je približne 1.300,- až
1.500,- EUR

Kto by chcel prispieť na vybudovanie Kríža pod Bačíkovou skalou uvádzame bankové
číslo
OZ NAMSAK
IBAN: SK23 8330 0000 0023 0165 7486

LÁSKU BEZ KRÍŽA NENÁJDEŠ
A KRÍŽ BEZ LÁSKY NEUNESIEŠ

Rok: 2020

Miesto: Bačíkova skala

Dátum: 30.12.2020