Kaplnky sv. Jána Nepomuckého , obnova dokončená

Napisali o nás.

Zachraňujú kaplnku na starobylej ceste

Pri Kamennej Porube na starobylej ceste stojí minimálne od rok 1767 kamenná kaplnka, ktorá je
zasvätená svätcovi Jánovi Nepomuckému.
Od nepamäti sa pri kaplnke lúčili so svojím rodným krajom všetci tí, ktorí odchádzali za prácou do
sveta. Dnes slúži najmä ako miesto na duchovné rozjímanie. Vzácna kaplnka je už dlhodobo v zlom
stave. V tomto roku sa konečne dočkala svojej záchrany.
KAMENNÁ PORUBA
Opravy vyše 252-ročnej kaplnky sa ujali členovia Občianskeho združenia NAMSAK z Kamennej
Poruby. „Naše občianske združenie sa zapojilo do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu, ktorú
vyhlásil Žilinský samosprávny kraj. V rámci nej bolo možné získať dotáciu na obnovu malých
sakrálnych stavieb, ktoré sú umiestnené v extraviláne v obci. V našej obci spĺňala tieto kritériá
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého“ približuje kroky, ktoré predchádzali záchrane staručkej kaplnky
predseda OZ NAMSAK Štefan Kasman.
V hodine dvanástej
Kaplnka je postavená pri starobylej poľnej ceste, ktorá vedie z obce Kamenná Poruba do Kuneradu,
Stránskeho a Rajeckých Teplíc. „Prvá písomná zmienka o kaplnke je z farskej vizitácie Konská z 12.
septembra 1767. Starostlivosťou baróna Jána Sobeka bola kaplnka v roku 1795 úplne reštaurovaná.
Pri kaplnke sa lúčili s rodnou dedinou všetci tí, ktorí odchádzali do sveta za prácou. Kaplnka je aj
jedným z bodov na ceste z baziliky Rajecká Lesná do obce Višňové,“ zaujímavo rozpráva Štefan
Kasman.
S rekonštrukciou kaplnky začalo miestne občianske združenie v júni 2019. Ako sa zvykne povedať,
bolo to v hodine dvanáste. „Po začatí prác na rekonštrukcii bolo zistené, že celá stavba už bola
v havarijnom stave. Zastrešenie kaplnky, hlavne nosná časť krovu, bola v kritickom stave. Pomurnice
a krokvy boli tak veľmi napadnuté hnilobou, že súčasť drevnej hmoty v jednotlivých prvkoch bola už
len cca 20 percent. Preto bolo nutné celý krov a zastrešenie urobiť nanovo,“ opisuje havarijný stav
kaplnky predseda združenia.
Zlú kondíciu vykazovali aj nosné obvodové múry z kameňa, ktoré boli celé navlhnuté. Nepekne
pôsobilo aj oplotenie kaplnky, ktoré rokmi zhrdzavelo. Na základe týchto zistení dobrovoľníci základy
kaplnky spevnili železobetónom a následne odizolovali od zemnej vlhkosti. Súčasne vybudovali aj
nové základy pre plot, na ktoré upevnilo nové kovové oplotenie.
„Všetky tieto práce sa nám podarilo úspešne urobiť do konca novembra 2019. Pri jednotlivých
prácach pomáhali aj členovia Občianskeho združenia Galileo, Dobrovoľného hasičského zboru
Kamenná Poruba, pracovníci obecného úradu a obyvatelia susedného Kuneradu. Od začiatku
rekonštrukcie do konca novembra bolo na obnove kaplnky odpracovaných celkom 380 brigádnických
hodín,“ rekapituluje záchranné práce na kaplnke Štefan Kasman.
Ukradnutá soška
Na obnovu kaplnky nadviažu dobrovoľníci aj v budúcom roku, kedy je naplánovaná širšia obnova
kaplnky, terénné úpravy, výsadba zelene a umiestnenie lavičiek. Na sviatok sv. Jána Nepomuckého,
ktorý sa slávi 16. mája, plánujú slávnostné posvätenie obnovenej kaplnky. Pri tejto príležitosti sa tu
bude slúžiť aj svätá omša, ktorú by mal celebrovať rodák z Kamenné Poruby, kňaz Pavol Sandanus.

„Pri rekonštrukcii postupujeme veľmi citlivo, aby sa zachoval historický vzhľad kaplnky. Pričom
obnovená kaplnka by mala vydržať aspoň ďalších sto rokov. Finančné náklady na celkovú
rekonštrukciu vysoko prevýšili dotáciu zo ŽSK (3 100 eur, pozn. redakcie), preto sme sa prihlásili aj do
ďalšej výzvy, ktorú vyhlásila Žilinská diecéza. V nej žiadame o príspevok na zakúpenie kópie pôvodnej
sochy sv. Jána Nepomuckého do interiéru kaplnky. Pôvodnú sochu niekto v 60. rokov minulého
storočia z kaplnky ukradol. V čase rekonštrukcie bola nahradená malou soškou, ktorá bola v zlom
stave a už sa nedala zrekonštruovať. Veríme, že do posvätenia obnovenej kaplnky bude úplne
dokončená spolu s jej okolím,“ dodal predseda OZ NAMSAK Štefan Kasman.

Uverejnené v Žilinskom večerníku, 17.12.2019


V Kamennej Porube požehnali zrekonštruovanú kaplnku

V decembri minulého roka sme Vás informovali o rekonštrukcii vyše 250-ročnej kaplnky, ktorá je
situovaná pri poľnej ceste v katastri obce Kamenná Poruba. Kaplnka je už dokončená, dokonca sa do
jej vnútra podarilo zabezpečiť sošku svätca, ktorú však na Slovensko čakala tŕnistá cesta. Nakoniec
všetko dobre dopadlo.
KAMENNÁ PORUBA
S rekonštrukciou kaplnky, ktorej história siaha minimálne do roku 1767, sa začalo takto pred rokom
v júni 2019. Jej obnovy sa zhostili členovia občianskeho združenia NAMSAK z Kamennej Poruby, ktorí
sa zapojili do výzvy na obnovu malých sakrálnych stavieb z participatívneho rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja. Stav kaplnky, ktorá je zasvätená Jánovi Nepomuckému – patrónovi pltníkov,
mlynárov či duchovných, bol kritický. Krov striešky napadnutý hnilobou držal už len na pekné slovo.
Vo veľmi zlej kondícii boli aj obvodové múry kaplnky, ktoré rokmi celé navlhli. Záchrana kaplnky teda
prišla v hodine dvanástej.

Tŕnistá cesta
V decembri, kedy sme o kaplnke naposledy písali, boli už práce na zabezpečení statiky úspešne
dokončené. Rovnako boli položené aj základy pre nové opletenie. Kaplnke k dokonalosti viac – menej
chýbala už len úprava okolia a soška, ktorá bola z jej útrob odcudzená v 60. rokoch minulého storočia.
Členovia NAMSAK sa preto zapojili do projektu Žilinskej diecézy, v rámci ktorého sa uchádzali
o finančnú dotáciu nielen na úpravu okolia, ale aj na kúpu novej sochy Jána Nepomuckého. Ich
žiadosť bola podporená sumou 500 eur.
„Sochu sa nám podarilo zakúpiť, ale aj tak to bolo veľmi problematické. Začalo sa to tým, že sme
nezohnali žiadnu dokumentáciu o pôvodnej soche. Následne po informáciách od najstarších občanov
obce sme dospeli k tomu, čo sme chceli do kaplnky dostať. Na Slovensku sme však nič vhodné
nenašli, až v Českej republike. Sochu aj s podstavcom sme objednali, ale až potom nastal problém.

Nie s výrobou, ale s dopravením sochy na Slovensko, keďže pre epidémiu koronavírusu boli uzavreté
hranice. Nakoniec pomohli známi v Česku, ktorí sochu dopravili na hranice a odtiaľ ju ďalší doviezli do
obce,“ opisuje komplikácie, ktoré vznikli pri dopravení sošky do Kamenného Poruby, predseda
združenia NAMSAK Štefan Kasman.
Vydarená vysviacka
Slávnostné požehnanie kaplnky bolo už vopred naplánované na 16. mája. Bolo preto otázne, či sa
socha na miesto dostane včas. Nakoniec všetko dobre dopadlo. „Posvätenie bolo spojené so svätou
omšou, ktorá sa konala priamo pri kaplnke. Počasie bolo ako na objednávku, ale aj tu nepriaznivo
zasiahol koronavírus. Hoci daná akcia nebola propagovaná, prišlo na túto slávnosť cca 150 ľudí.
Dodržali sa všetky nariadenia obmedzenia a celá akcia dopadla na jednotku,“ zhodnotil vysviacku
Štefan Kasman.
Záchrancovia veria, že obnovená kaplnka prinesie všetkým návštevníkom veľa duchovného úžitku.
„Zatiaľ neplánujeme obnovovať ďalšie sakrálne stavby, ale plánujeme niečo nové – pri príležitosti 25.
ročníka turistického silvestrovského výstupu na Kopanú by sme chceli umiestniť kríž na rázcestie
lesných ciest (Pod Bačíkovu skalu), kde sa pravidelne stretávame s turistami z Kuneradu,“ prezrádza
predseda združenia NAMSAK.

Uverejnené v Žilinskom večerníku, 9.6.2020


Obnovená kaplnka v Kamennej Porube

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého stojí v tesnej blízkosti poľnej cesty z Kamennej Poruby do Kuneradu.
Kedysi bola jednou zo zastávok počas pútí z Višňového do Rajeckej Lesnej. Posledné roky však skôr
chátrala.
„Podobne ako iní ľudia z okolia, ktorí mali ku kaplnke bližší vzťah, sme sa ju snažili zveľaďovať.
Najskôr sme len polievali kvety a upratovali jej okolie. Neskôr sme urobili náter strechy, oplotenia,
vybetónovali sme múrik okolo kaplnky,“ povedal predseda miestneho občianskeho združenia Galileo
Martin Kavecký. Minulý rok však začali aj s kompletnou rekonštrukciou kaplnky a úpravou jej okolia.
Iniciovalo je občianske združenie Namsak. „Dá sa povedať, že to bola generálna oprava – od kríža na
streche, až po úplné základy. Vymenili sme krytinu na streche, opravila sa fasáda aj oplotenie,“
priblížil predseda OZ Namsak Štefan Kasman. Celá rekonštrukcia stála asi 7 tisíc eur. Financie poskytol
Žilinský samosprávny kraj, Žilinská diecéza, aj dobrovoľní darcovia.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Najväčší problém bol podľa Štefana Kasmana s novou sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorú osadili do
vnútra kaplnky: „Nemohli sme nájsť sochu podobnú tej, ktorá tu bola v minulosti. Keď sme ju našli,
pre koronavírus vznikol problém ju sem dopraviť, lebo výrobca je až z Hradca Králové. Trvalo nám

mesiac ju sem dostať.“ Novú sochu a celú obnovenú kaplnku požehnal pri svätej omši v sobotu 16.
mája prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Roman Titze. V príhovore zdôraznil odkaz sv.
Jána Nepomuckého pre dnešnú dobu: „ V prvom rade zachoval vernosť a charakternosť. Neustúpil
ani napriek nátlaku a násiliu. Vytrval verný biskupovi a pravde. Rovnako vedel vážiť slová a držať
sľuby. Neprezradil tajomstvo, ktoré mu bolo zverené.“ Aktivisti veria, že v ďalších rokoch budú na
sviatok sv. Jána Nepomuckého sv. omše pri kaplnke pravidelne.

Uverejnené v časopise Naša Žilinská diecéza, Jún 2020

Rok: 2020

Miesto: extravilán na rozhraní katastrov Konská, Kunerad a Kamenná Poruba

Dátum: 16.5.2020