Posvätenie kríža „Pod Bačíkovou skalou“

Posvätenie kríža „Pod Bačíkovou skalou“

Občianske združenie NAMSAK v roku 2020 pri príležitosti 25. ročníka zimného výstupu na Kopanú zrealizoval výstavbu kríža pod Bačíkovou skalou. Umiestnenie kríža je na mieste, kde sa križujú dve lesné cesty, jedna z Kamennej Poruby a druhá z Kuneradu.
Novopostavený kríž nebol do dnes posvätený, z dôvodu nepriaznivej korona vírusovej situácii.

Občianske združenie NAMSAK
pripravuje na sviatok sv. Cyrila a Metoda
tj. na pondelok 5. júla 2021 posvätenie kríža.

Súčasťou posvätenia kríža bude aj svätá omša
pri novom kríži, ktorá je naplánovaná na
12:00 hod.


V súčasnosti je potrebné dokončiť širšie okolie kríža, preto Vás prosíme o materiálnu prípadne finančnú pomoc pri dokončovacích prácach.

Dúfajme, že zlé počasie a epidemiologická situácia na Slovensku nenarušia plánované posvätenie kríža

Rok: 2021

Miesto: Pod Bačíkovou skalou

Dátum: 5.7.2021