Čistenie prírody pri príležitosti Dňa Zeme

Jedným z príkladov je zapojenie sa do aktivít organizovaných k príležitosti Dňa Zeme, ako je napríklad čistenie prírody. Aktivity majú pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa znižuje množstvo odpadu v prírode a zlepšuje sa estetický vzhľad daného miesta. Aj naše Občianske združenie Námsak sa každoročne zapája do čistenie priľahlých lesov a potokov v ich okolí. Týmto spôsobom pomáhajú ochraňovať prírodu a zlepšovať kvalitu životného prostredia v miestach, kde žijú. V roku 2023 sme zbierali odpad na trase Koniarka Hluchá Dolina a vyzbieralo sa 9 vriec odpadu. Zas sme trochu skrášlili svoje okolie. Ďakujeme.

Rok: 2023

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Dátum: 22.4.2023